top of page

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiakeskustelua. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin ja toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapiassa painotetaan ratkaisun löytämistä

Monet ihmiset kokevat ajoittaista mielen pahoinvointia, jossa oireet eivät ole niin vahvoja, että voitaisiin puhua sairaudesta. Usein tämän kaltaista pahoinvointia syntyy esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa tai kuormittavassa työtilanteessa. Ammatti-ihmisen apua kaivataan tilanteen käsittelyyn tai arjen palauttamiseen mielekkääksi.

Lyhytterapiassa ajattelutapa on usein ratkaisukeskeinen. Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja ja keskittyä tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja siksi ratkaisutkin ovat aina ainutlaatuisia asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

Terapiaa kaipaavat ongelmat elämässä ovat usein lannistavia ja ihmiselle syntyy tunne, että hän ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan. Hän saattaa ajatella olevansa jollakin tavalla heikompi tai viallinen verrattuna toisiin ihmisiin. Toive muutoksesta ja ongelmien ratkaisusta lähtee kuitenkin ihmisestä itsestään.

 

Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavan. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely sekä toiveikkuuden vahvistaminen. Viimeksi mainittu lisää asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, asiakasta tukien ja huomioiden jokainen myönteinen muutos aikaisempaan toimintatapaan nähden.

bottom of page